اخبار و اطلاعیه ها

نمایش بر اساس گروه  
 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 143
  دوره برنامه نویسی موبایل ANDROID

  جلسه ی اول و رایگان دوره ی برنامه نویسی موبایل Android-شنبه 24 مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 141
  دوره مدیریت و برنامه نویسی SQL SERVER 2014

  جلسه ی اول دوره مدیریت و برنامه نویسی SQL SERVER2014-یک شنبه 25مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 147
  دوره مدیریت و برنامه نویسی بانک اطلاعاتی ORACLE

  جلسه ی اول دوره مدیریت و برنامه نویسی بانک اطلاعاتیORACLE -یک شنبه 25مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول جهت آشنایی با سرفصل ,محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان می باشد.


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 125
  دوره متخصص ارشد وب ASP.NET MVC

  جلسه ی اول دوره متخصص ارشد وب ASP.NET MVC-دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 16 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت اشنایی با سر فصل و نحوه تدریس برای عموم به صورت رایگان خواهد بود.


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 129
  دوره متخصص ارشد وب PHP,MYSQL

  جلسه ی اول دوره متخصص ارشد وب PHP,MYSQL-دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 16 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت اشنایی با سر فصل و نحوه تدریس برای عموم به صورت رایگان خواهد بود.


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 134
  دوره جلوگیری از نفوذ و هک قانونمند CEH

  جلسه ی اول دوره جلوگیری از نفوذ و هک قانونمند CEH -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 134
  دوره تخصصی امنیت شبکه Security+

  جلسه ی اول دوره تخصصی امنیت شبکه Security+ -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود


 • تاریخ : 1395/07/29 بازدید ها : 137
  دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSA

  جلسه ی اول دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSA -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود


 • تاریخ : 1395/07/25 بازدید ها : 207
  مشهد در نگاه نخبگان

  اینجا بازتاب جستارها و نظرگاه‌های نخبگان درباره مشهدالرضا است. کلیدواژه و موضوع همه این جستارها مشهد و آنچه به عنوان عناصراساسی هویت مشهد مانند امام رضا علیه السلام و زیارت و خراسان می‌شناسیم، است.


 • تاریخ : 1395/07/25 بازدید ها : 174
  عکاسخانه مشهد

  در این عکاسخانه، عکس در روایتی هنرمندانه و جذّاب از مفاخر مشهد و خراسان خواهد گفت


صفحه 8 از 25