گالری تصاویر

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

نشست اختصاصی با دکتر احمد توکلی

تصاویر بیشتر

نشست اختصاصی گروه اقتصاد شهری با دکتر محسن رنانی

تصاویر بیشتر

سومین نشست مشهد در مسیر توسعه- دکتر اکبر دیسفانی

تصاویر بیشتر

دومین نشست مشهد در مسیر توسعه -دکتر حسن سبحانی

تصاویر بیشتر

نخستین نشست هم اندیشی پژوهشکده ثامن با حضور هیئت موسس و جمعی از مسئولان ملی و استانی و اساتید و پژوهشگران

تصاویر بیشتر
صفحه 1 از 2