فراخوان طراحی لوگو مرکز آموزشهای تخصصی ثامن



فراخوان طراحی لوگو (مرکز یادگیری و آموزش های تخصصی پژوهشکده ثامن)- با هدایای ویژه... مهلت ارسال آثار و طرح ها 10 آذرماه 1395


فراخوان طراحی لوگو مرکز یادگیری و آموزش های تخصصی ثامن (با اهدای جوایز ویژه)
- طرح میتواند به صورت نوشتاری (تایپوگرافی) - تصویری و یا تلفیقی از هر دو باشد.
-هر طراح می تواند حداکثر 3 طرح ارسال نماید.
- فایل باید به صورت tif وبا کیفیت مناسب ارسال گردد.
- محور موضوعی: مرکز یادگیری و آموزش های تخصصی ثامن
- لوگو باید در عین سادگی، زیبایی و گویایی، مبین فعالیت های یادگیری و آموزش باشد.
- مهلت ارسال آثار: 10 آذرماه 1395