اخبار گروه فرهنگی - اجتماعی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

سومین نشست گفتمان شهر با موضوع «کارکرد ارتباطات انسانی در مسائل حاشیه شهر» با ارائه سخنرانی جناب آقای دکتر علی اصغر محکی در تاریخ 94/11/08

مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نشست « کارکرد ارتباطات انسانی در مسایل حاشیه شهر»: در موضوع حاشیه نشینان دچار سوءتفاهم تاریخی هستیم

ادامه مطلب

نشست مشترک پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

نشست بررسی همکاری‌های مشترک پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در بیست و یکم بهمن 1395

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1