فهرست اعضاء گروه  اقتصاد شهری

 • سعید  خدیوی
  سمت:  دبیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا/اقتصاد
  ایمیل : khadivy@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-103
  مشاهده رزومه


اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه

 • رسول  رمضانیان
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا- ریاضیات کاربردی
  ایمیل :  ramezanian@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-103

 • رضا  خواجه نائینی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  naeini@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-103

 • علی  نعمتی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  nemati@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-103

 • مهدی  فیضی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  feizi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-103


کارشناسان و پژوهشگران گروه

 • سپهر  استیری
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد/اقتصاد
  ایمیل : estiri@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-103