اخبار واطلاعیه ها

دوره مدیریت و برنامه نویسی SQL SERVER 2014

جلسه ی اول دوره مدیریت و برنامه نویسی SQL SERVER2014-یک شنبه 25مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره مدیریت و برنامه نویسی بانک اطلاعاتی ORACLE

جلسه ی اول دوره مدیریت و برنامه نویسی بانک اطلاعاتیORACLE -یک شنبه 25مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول جهت آشنایی با سرفصل ,محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان می باشد.

ادامه مطلب

دوره متخصص ارشد وب ASP.NET MVC

جلسه ی اول دوره متخصص ارشد وب ASP.NET MVC-دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 16 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت اشنایی با سر فصل و نحوه تدریس برای عموم به صورت رایگان خواهد بود.

ادامه مطلب

دوره متخصص ارشد وب PHP,MYSQL

جلسه ی اول دوره متخصص ارشد وب PHP,MYSQL-دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 16 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت اشنایی با سر فصل و نحوه تدریس برای عموم به صورت رایگان خواهد بود.

ادامه مطلب

دوره جلوگیری از نفوذ و هک قانونمند CEH

جلسه ی اول دوره جلوگیری از نفوذ و هک قانونمند CEH -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره تخصصی امنیت شبکه Security+

جلسه ی اول دوره تخصصی امنیت شبکه Security+ -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSA

جلسه ی اول دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSA -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

مشهد در نگاه نخبگان

اینجا بازتاب جستارها و نظرگاه‌های نخبگان درباره مشهدالرضا است. کلیدواژه و موضوع همه این جستارها مشهد و آنچه به عنوان عناصراساسی هویت مشهد مانند امام رضا علیه السلام و زیارت و خراسان می‌شناسیم، است.

ادامه مطلب

عکاسخانه مشهد

در این عکاسخانه، عکس در روایتی هنرمندانه و جذّاب از مفاخر مشهد و خراسان خواهد گفت

ادامه مطلب

الگوی مصرف بلندمرتبه‌سازی در ایران لوکس‌سازی است/ بحث بر سر چرایی و چگونگی بلندمرتبه سازی است نه در اصل آن/ بلند مرتبه سازی در بافت تاریخی منطق ندارد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدة ثامن، مهندس حمید عرفانیان در هفتمین نشست گفتمان شهر با موضوع «بررسی الزامات و بایسته‌های بلندمرتبه‌سازی در مشهد» که پنج‌شنبه، پانزدهم مهرماه در این پژوهشکده برگزار شد،

ادامه مطلب