اخبار واطلاعیه ها

دوگان های کلیدی در مدیریت شهری کلان شهرها

از سلسله نشستهای گفتمان شهر با موضع مسائل شهری با ارائه آقای دکتر سعید شعرباف شهردار کرمان

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی حکمرانی تفاهم پایه

حکمرانی تفاهم پایه، فناوری ارتباط مدیریت شهری با نخبگان و مردم

ادامه مطلب

تجربه هلند در کنترل موفق ترافیک شهری

محقق و مدرس شهرسازی و دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند اقدامات کشور هلند در خصوص مسائل ترافیکی را تشریح کرد.

ادامه مطلب