معرفی گروه میراث فرهنگی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر
  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته :
  • منتشر شده در : 1395/06/19 , 19:25:38

در راستای اهداف و رسالت ها و ماموریت های تعریف شده پژوهشکده ثامن، پنجمین گروه پژوهشی این پژوهشکده در تاریخ 03/06/1394 با حضور آقای کتر مهدی حجت بصورت رسمی کار خود را آغاز نمود تا بتواند با ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت در عرصه نرم افزاری و تولید علم و فن آوری در عرصه میراث فرهنگی کشور به ویژه میراث فرهنگی شهر مشهد اقدام نماید. در این راستا گروه پژوهشی میراث فرهنگی  با شناسایی نیازهای بنیادین ،کاربردی و توسعه ای مورد نیاز در این عرصه پژوهشی و تعامل با دستگاه ها و ارگان های ذیربط و فضاهای پژوهشی و دانشگاهی ضرورت ها و اولویت های پژوهش در میراث فرهنگی را طبقه بندی و ارائه می نماید .

میراث فرهنگی نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی آن میسر می گردد و از این راه نتیجه عبرت برای انسان فراهم می آید. گروه میراث فرهنگی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن در نظر دارد با ایجاد فضای مناسب و شایسته برای نخبگان ، فرهیختگان و دانشگاهیان در عرصه میراث فرهنگی بستری برای پژوهش در این زمینه را فراهم نماید.

معرفی زیرگروه پژوهشی میراث فرهنگی :

  1. باستان شناسی
  2. بناها و شهر های تاریخی
  3. مردم شناسی، زبان، گویش و آیین ها
  4. میراث طبیعی
  5. هنرهای سنتی