اخبار واطلاعیه ها

نشست گفتگو برای مشهدی دیگر

▫️اولین روز از نشست گفتگو برای مشهدی دیگر با محوریت درآمدهای مالی پایدار با حضور آقایان برادران، اولاد و درهمی

ادامه مطلب

نشست گفتگو برای مشهدی دیگر

▫️اولین روز از نشست گفتگو برای مشهدی دیگر با محوریت درآمدهای مالی پایدار

ادامه مطلب

نشست گفتگو برای مشهدی دیگر

▫️اولین روز از نشست گفتگو برای مشهدی دیگر با محوریت درآمدهای مالی پایدار

ادامه مطلب

نشست گفتگو برای مشهدی دیگر

▫️اولین روز از نشست گفتگو برای مشهدی دیگر با محوریت درآمدهای مالی پایدار

ادامه مطلب

بررسی مسائل مهم شهر مشهد در نشست‌ سه‌روزه «گفتگویی برای مشهدی دیگر» با حضور کارشناسان و کاندیداهای مطرح طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی

در این نشست‌ سه‌روزه، کارشناسان خبره، برنامه کاندیداهای مطرح طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را در سه زمینه درآمد پایدار شهری، سرمایه اجتماعی و رویکردهای توسعه مشهد بررسی می‌کنند

ادامه مطلب

حامد بخشی در بیست‌وسومین نشست قصه شهر مطرح کرد: توسعة گردشگری پایدار در گرو تقویت نهادهای نظارتی حامی گردشگران است

بیست‌وسومین نشست قصه شهر در تاریخ یازدهم اردیبهشت 1396 با موضوع «وجه اجتماعی گردشگری» با حضور حامد بخشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد در پژوهشکده ثامن برگزار شد.

ادامه مطلب

قصه شهر بیست و سوم: «راهبردهای توسعه ابعاد اجتماعی گردشگری شهر مشهد» با حضور دکتر حامد بخشی، دوشنبه 96/2/11 ساعت17

11 اردیبهشت - ساعت 17تا 20 نشاني: سناباد ٤١، چها راه اول سمت راست، پژوهشکده ثامن 

ادامه مطلب

در نشست بیست و دوم قصه شهر مطرح شد: ضرورت آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه مطالبه‌گری در شهروندان

بیست و دومین نشست قصه شهر با موضوع «حق به شهر و آموزش شهروندی» با حضور نمایندگان دو تشکل مردمی چهارطبقه و انجمن توسعة گردشگری چهارباغ که در حوزه هویت شهری فعال هستند، در پژوهشکده ثامن برگزار شد 

ادامه مطلب

قصه شهر بیست و دوم: «حق بر شهر و آموزش شهروندی؛ بررسی رابطه متقابل نهادهای مدنی و مدیریت شهری»

چهارم اردیبهشت - ساعت 17تا 20 نشاني: سناباد ٤١، تقاطع اول، سمت راست، شماره34، پژوهشکده ثامن

ادامه مطلب

قصه شهر بیست و دوم (دومین نشست از فصل سوم): «حق بر شهر و آموزش شهروندی؛ بررسی رابطه متقابل نهادهای مدنی و مدیریت شهری»

چهارم اردیبهشت - ساعت 17تا 20 نشاني: سناباد ٤١، تقاطع اول، سمت راست، شماره34، پژوهشکده ثامن

ادامه مطلب