پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

همایش ملی الهیات شهر ...

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن، پژوهشکده اسلام تمدنی، شهرداری مشهد، و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می‌کند ...