در بیست و چهارمین نشست قصه شهر عنوان شد: برداشت‌های نادرست مدیران، مهم‌ترین چالش زیست‌ محیطی مشهد است

جزئیات

آخرین نشست فصل سوم قصه شهر با موضوع «مشهد، شهر بی‌دفاع؛ آسیب شناسی مدیریت شهری در مواجهه با چالش‌های زیست محیطی» در روز دوشنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت 1396 در پژوهشکده ثامن برگزار شد

سومین و آخرین روز از نشست سه‌روزه «گفتگو برای مشهدی دیگر»

جزئیات

سومین و آخرین روز از نشست سه‌روزه «گفتگو برای مشهدی دیگر» با موضوع «توسعه شهری مشهد، چیستی و چگونگی» در روز دوشنبه، هجدهم اردیبهشت در پژوهشکده ثامن برگزار شد.

"گفتگو برای مشهدی دیگر "درحاشیه نشست (1)

جزئیات

درحاشیه نشست (1) فلسفه و ضرورت نشست تحلیلی "گفتگو برای مشهدی دیگر" از دید برگزارکنندگان و مدعوین

دومین روز از نشست‌های سه‌روزه «گفتگو برای مشهدی دیگر»

جزئیات

دومین روز از نشست‌های سه‌روزه «گفتگو برای مشهدی دیگر» با موضوع سرمایه اجتماعی و هویت شهری در روز یکشنبه، هفدهم اردیبهشت در پژوهشکده ثامن برگزار شد.

آرشیو