پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

در بیست و چهارمین نشست قصه شهر عنوان شد: برداشت‌های نادرست مدیران، مهم‌ترین چالش زیست‌ محیطی مشهد است ...

آخرین نشست فصل سوم قصه شهر با موضوع «مشهد، شهر بی‌دفاع؛ آسیب شناسی مدیریت شهری در مواجهه با چالش‌های زیست محیطی» در روز دوشنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت 1396 در پژوهشکده ثامن برگزار شد ...