گالری تصاویر

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

تهیه مطالعات پژوهشی لازم ذیل خط مشی ها و سیاست های تعریف شده در کارگروه پژوهشی

تصاویر بیشتر

بسط، گسترش، تدقیق و مقیاس بندی 45 پرسش بنیادین و تعریف خرد پروژه های پژوهشی

تصاویر بیشتر

نشست تخصصی «تجدید حیات بافت های شهری با محوریت مراکز مذهبی» با حضور دکتر علی غفاری (مدیر قطب علمی طراحی‌شهری بافت‌های تاریخی دانشگاه شهید بهشتی) و جمعی از اساتید، مدیران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی

تصاویر بیشتر

بررسی، ارزیابی و تدقیق الگوهای پیشنهادی و تدوین مدل ساختاری سوالات طرح پژوهشی با تأکید بر ابعاد رویه ای و ماهوی

تصاویر بیشتر

بسط، گسترش و تدقیق سوالات بنیادین (نامه ای برای تاریخ) جهت تدوین الگوی مفهومی و مدل ساختاری سوالات طرح پژوهشی با تأکید بر ابعاد رویه ای و ماهوی

تصاویر بیشتر

تعیین و تدوین شیوه ورود به موضوع طرح پژوهشی و سرفصل های ارزیابی اقدامات صورت گرفته در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

تصاویر بیشتر

بررسی ساختار سازمانی طرح پژوهشی «آسیب شناسی ابعاد رویه ای و ماهوی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی»

تصاویر بیشتر
صفحه 1 از 2