اخبار گروه اقتصاد شهری

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

توسعه، از تمرکزگرایی تا تمرکززدایی

دکتر علی چشمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد: تمکرزگرایی یعنی فاصله گرفتن از خواسته های شهروندان

ادامه مطلب

طولانی‌ترین رکود بخش مسکن را تجربه می کنیم!

علی مجتهدی، کارشناس اقتصادی: در برهه‌هایی از زمان شاهد افزایش در مصرف هم بوده‌ایم اما باید توجه داشت که این افزایش‌ها ریالی بوده و نه حجمی به بیانی دیگر مصرف واقعی افزایش نیافته است

ادامه مطلب

بافتی بی‌توجه به تاریخ مشهد بر این شهر تحمیل شده است!

دکتر احمد توکلی،استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی: مدتی است که مشهد به سمت زوار ثروتمند، ایرانگرد و جهانگرد چرخیده و زائر و زیارت را به فرعی بدل کرده است.

ادامه مطلب

مأموریت مشهد در جفرافیای سیاسی و فرهنگی کشور، تحول‌آفرینی است

محمّدحسین حسین‌زادة بحرینی، نمایندة مردم مشهد: منطقة اطراف حرم سلب هویت شده است و اکنون منطقة ثامن در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای توریستی و بی‌هویت است.

ادامه مطلب

یک مدیریت واحد در حال مدیریت مشهد نیست!

دکتر محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان: این همه منابع در این استان و این شهر هزینه شده اما امروزه چه نمادی غیر از حرم رضوی را می‌توانید به دنیا معرفی کنید؟! و این نشان از ناتوانی مدیریت ماست.

ادامه مطلب

جامعه ایران به مانند دوران مرکانتیلیسم است!

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: در فقر، مطالبه اجرا و فهم دین توقع بی‌جایی است چرا که اصولا فقر، ضد دین بوده و می‌تواند به کفر بیانجامد.

ادامه مطلب

شهر مشهد بسوی ورشکستگی مالی می‌رود!

دکتر اکبر دیسفانی، پژوهشگر: شهر مشهد بسوی ورشکستگی مالی میرود/ همکاری آستان قدس در توسعه شهری اثر راهبردی دارد.

ادامه مطلب

بررسی رابطه تبعیض جنسیتی با رشد اقتصادی

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: براساس تحقیقات انجام گرفته در کشورهایی که تبعیض جنسیتی بیشتری وجود دارد تمایل به فساد اداری بیشتر است.

ادامه مطلب

بررسی سرگذشت پول ملی ایران در دو سده گذشته

نویسنده کتاب «اقتصاد کوچه» گفت: همواره نوستالژی و حسرت گذشته در ملت ایران وجود داشته است.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2