گالری تصاویر

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

تشکیل گروه پژوهشی میراث فرهنگی

تصاویر بیشتر

جلسه توجیهی آشنایی با بافت پیرامون حرم مطهر بازدید از قطاع های 2 و 3 اطراف حرم مطهر شامل محلات نوغان، تپل المحله، سیابان (خانه های داروغه، سبزواریها، موسوی) بازدید از قطاع 1 و 4 اطراف حرم شامل محلات عیدگاه، جدیدها، چهارباغ، بازار فرش (خانه های امیری، توکلی، کوزه کنانی و سرای عزیز اله اف) زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)

تصاویر بیشتر
صفحه 1 از 1