فهرست اعضاء گروه  فرهنگی - اجتماعی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

  دکتر حسن  بلخاری قهی


مدیر گروه
دکترا / فلسفه هنر
bolkhari@s3c.ir

ادریس  راموز


دبیر گروه
دانشجوی دکتری / جامعه شناسی فرهنگی
edris.ramooz@s3c.com

مشاهده رزومه
اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه
دکتر غلامرضا  صدیق اورعی

مدرک تحصیلی :  دکترا / جامعه شناسی اقتصاد توسعه
ایمیل :  ouraee@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر علی اصغر  محکی

مدرک تحصیلی :  دکترا / علوم ارتباطات
ایمیل :   Amaha@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر جبار  رحمانی

مدرک تحصیلی :  دکترا / مردم شناسی
ایمیل :   rahmani@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر علی  یوسفی

مدرک تحصیلی :  دکترا / جامعه شناسی سیاسی
ایمیل :   yousofi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر هادی  خانیکی

مدرک تحصیلی :  دکترا / علوم ارتباطات
ایمیل :   hadikhaniki@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر هما  زنجانی زاده

مدرک تحصیلی :  دکترا / جامعه شناسی
ایمیل :  zanjanizadeh@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکترحسن  بشیر

مدرک تحصیلی :  دکترا / جامعه شناسی ارتباطات بین‌الملل
ایمیل :   Drhbashir100@gmail.com
شماره تماس :
مشاهد رزومه

محمد جواد  استادی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
ایمیل :  ostadi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

محمد  مدرسی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد / علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
ایمیل :  modaresi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان و پژوهشگران گروه