کارگاه آموزشی یک روزه بررسی فریم وورک های PHP

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : مرکز آموزش های تخصصی ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

سرفصل های دوره
1. معرفی اجمالی معروف ترین فریم ورک های PHP
2. معرفی قابلیت ها و امکانات مشترک
3. مقایسه و تصمیم گیری در انتخاب آنها
4. معرفی  و تشریح  F3  شامل :
a. Getting Started
b. Routing Engine
c. Framework Variables
d. Views and Templates
e. Databases
f. Plug-Ins
g. Optimization
5. کد نویسی برنامه کاربردی با F3