کارگاه آموزشی یک روزه بررسی فریم وورک های PHPکارگاه آموزشی یک روزه: بررسی فریم ورک های PHP و نوشتن یک برنامه ساده با F3 یک شنبه 19 دی ماه 1395 ساعت 16 الی 20 پژوهشکده ثامن


سرفصل های دوره
1. معرفی اجمالی معروف ترین فریم ورک های PHP
2. معرفی قابلیت ها و امکانات مشترک
3. مقایسه و تصمیم گیری در انتخاب آنها
4. معرفی  و تشریح  F3  شامل :
a. Getting Started
b. Routing Engine
c. Framework Variables
d. Views and Templates
e. Databases
f. Plug-Ins
g. Optimization
5. کد نویسی برنامه کاربردی با F3