استقبال از آغاز سال 2017؛ مشهد،پایتخت فرهنگی جهان اسلامکلیپ استقبال از آغاز سال 2017؛ مشهد،پایتخت فرهنگی جهان اسلام


بهمراه معرفی پایتخت فرهنگی (در اروپا و جهان اسلام) و...

برای مشاهده این کلیپ اینجا را کلیک نمائید.