تخریب مسجد صاحب الزمان (حوض معجردار)

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر , اصلی گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

|تخریب شبانه هویت درشهرهوشمند|
سردبیری گفتمان شهر
امروز، یکی دیگر از نشانه های هویت ، فرهنگ و معنویت شهر مشهد به بهانه بازگشایی یک پیچ راستگرد [ بخوانید مالگرد! ] و با سوء استفاده از تأخیر در معارفه مدیرکل جدید سازمان میراث فرهنگی استان، تخریب شد و عزای عمومی امروزمان را که از داغ دریادلان نفتکش سانچی رقم خورده بود، دوچندان کرد و صدالبته هدف مدیران پشت پرده ای که در این مدت، برای عدم تغییر مدیرکل میراث و سپس ایجاد تأخیر در معارفه مدیرکل جدید تلاش وافری نمودند، واضحتر شد.

آب انبار و مسجد صاحب الزمان معروف به (مسجد و حوض معجردار)، یادگاری از دوران صفوی و قاجار، شبانه بر سر هویت و فرهنگ مشهد آوار شد تا نشانه ای  باشد بر تکرار رویکردی که ظاهرا در چند سال اخیر از رمق و نفس افتاده بود ولی گویی این اژدهای آدمیخوار و هویت سوز، جان دوباره گرفته است .
رویکردی ضد توسعه ولی درجامعه توسعه و پیشرفت؛ رویکردی ضد شهر و فرهنگ ولی در جامه مردمداری و مصالح مردمی؛ رویکردی ضد سرمایه و تولید ولی درجامه سرمایه گذاری و ثروت آفرینی ...
آری شهرفروشان در جامه زربافت الفاظ  و نظریات منسوخی  که سالهاست جهان از آنها دست شسته  و به زور پول دلالان و بورس بازان زندگی فروش، خویش آراسته اند تا خنجر نو بر پشت هویت و فرهنگ کهن بزنند.
اگر به بهانه پیشرفت، چهره ی  فرهنگ بخراشیم و به بهانه طرح نوسازی [ بخوانید طرح تخریب! ]، ویرانی بیافرینیم، آیا بجای اینکه مدنیت و شهرنشینی را توسعه دهیم، ویرانی و تخریب را نگسترانیده ایم؟
آیا می توان اسم این پسرفت را پیشرفت گذاشت ! ؟
البته درروزگار وارنگی ارزشها و مفاهیم، عجیب نیست اگر کلمات، معانی ای بر ضدخویش پیدا کرده باشند...مانند نوسازی، توسعه، سرمایه گذاری، شهروندمحور، شهرهوشمند، شهرداری و ....

به کجاچنین شتابان! دیروز مهدیه و بافت معنوی-تاریخی پیرامون حرم مطهر، امروز مسجد صاحب الزمان و فردا...
فردا شهری که دیگر شهر نیست! دیگر مشهد دوست داشتنی نیست...باغی است از بتون و آهن؛گروگان پول و بدهکاری  و ورشکسته بدست شهر فروشان!
براستی این رویکرد ضدتوسعه، به چه قیمتی متوقف میشود؟ به قیمت حراج هویت و فرهنگ و آینده شهر؟
ظاهرا بولدوزرها برای تخریب نفس چاق کرده اند تا آینده شهر را با آهن و تخریب نقاشی کنند و البته فرهنگ و هویت مزاحم این بی هنری است! وامیدکه  فرهنگ دوستان و دغدغه مندان ساکت ننشینند .
#تخریب هویت
#تخریب هویت ، به بهانه نوسازی
#  تخریب شبانه میراث معنوی
#تخریب هویت ، ضامن نوسازی

برای مشاهده ویدیو تخریب مسجد اینجا را کلیک نمائید