شهرهای نوین مولد، الگویی هم افزا برای حل مشکلات اشتغال، سکونت و آمایش سرزمین در

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

اندازه و ارتفاع شهرها همواره مورد بحث متخصصان حوزه شهری بوده است. اینکه شهرها عمودی رشد کنند و یا در سطح افق توسعه کالبدی داشته باشند، در پاردایمهای مختلف شهرسازی ازائه شده است. آقای دکتر جهانبخش با ارائه مدلی جدید از طراحی شهری، سعی در تبیین تقدم توسعه افقی بر عمودی و ایجاد شهرهای با کیفیت بیشتر برای ساکنین با تأکید بر آموزه های اسلامی نموده است. در این نشست شاهد ارائه الگوی مورد نظر ایشان خواهیم بود.