نشست اختصاصی با دکتر احمد توکلی

تصاویر بیشتر

نشست اختصاصی گروه اقتصاد شهری با دکتر محسن رنانی

تصاویر بیشتر

سومین نشست مشهد در مسیر توسعه- دکتر اکبر دیسفانی

تصاویر بیشتر

دومین نشست مشهد در مسیر توسعه -دکتر حسن سبحانی

تصاویر بیشتر

جلسه بررسی حضور در فراخوان ایده آستان قدس

تصاویر بیشتر

جلسه هم اندیشی با رئیس پلیس فتا 94/10/29

تصاویر بیشتر

جلسه هم اندیشی با حجت‌الاسلام شفیعی 94/05/31

تصاویر بیشتر
صفحه 4 از 5