چهارمین نشست مشهد در مسیر توسعه- آقای علی مجتهدی

تصاویر بیشتر

دیدار با حضرت آیت‌الله العظمی سیدمحمدتقی مدرسی

تصاویر بیشتر

دومین جلسه کارگروه پژوهشی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر

تشکیل گروه پژوهشی میراث فرهنگی

تصاویر بیشتر

اولین جلسه کارگروه پژوهشی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر
صفحه 3 از 5