معرفی گروه سه شنبه معماریسه شنبه معماري، قرار هفتگيِ معماران مشهدي است كه با هدف گفتگو حول محور تجربه پژوهي برگزار مي گردد.

ارتباط با سه شنبه معماري:

https://telegram.me/architecture_tuesday