معرفی گروه قصه شهر

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر
  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته :
  • منتشر شده در : 1395/07/05 ,

هر دوشنبه، گروهی از کارشناسان حرفه ای در حوزه مسائل شهری در یک دورهمی خودمانی، قصه ای از شهر را به گفتگو می نشینند.

اغراق نیست اگر بگوییم که بنیان زندگی انسان در طول اعصار و قرون گذشته، همواره مفهومی به نام ارتباط بوده و می باشد. بر این اساس، می توان مدعی شد که اساساً انسان بدون در نظر گرفتن این مفهوم، از معنی خالی خواهد شد. جامعه بشری با استفاده از ارتباط، توانایی های جدیدی را برای خویش به وجود آورده و مسیر تعالی خویش را هموار ساخته است. ارتباط با دیگران از طریق کلام را باید نقطه کانونی ارتباطات انسانی فرض کرد. کلام، قدیمی ترین و البته هنوز هم مهم ترین مسیر ارتباطی انسان می باشد که در طول زمان تکامل یافته و خود را به عنوان تجربه ای به نام "گفت و گو" در جهان معاصر نمایان ساخته است.
از دیگر سوی، هر زمان که به انسان می اندیشیم، ناخودآگاه و به اجبارِ شرایط معاصر، باید از شهر و شهروندی نیز سخن گوییم، آن هم به دلیل پیوند و آمیختگی غیر قابل گسست مفهوم شهر و زندگی انسانی!
آرزوی ساختن مشهدی مبتنی بر استاندارهای جهان شمول در نخستین قدم نیازمند گفت و گو پیرامون زندگی انسان و شهر می باشد. همه به خوبی می دانیم که گفت و گو و اندیشیدن درباره این مفاهیم، نیازمند تعامل همه کسانی است که در حوزه های مختلف، نسبت به این کلیدواژه های اصلی دیدگاه هایی دارند.
در فصل نخست قصه شهر بر آن بودیم تا خود را در مسیر گفت و گو بیازماییم و این آزمایش با متخصصان حوزه شهرسازی آغاز شد. اکنون در فصل جاری با تجربه دوره پیشین بر آنیم تا نخبگان و اندیشمندان حوزه های مختلف را به نشستن کنار یکدیگر و گفت و گو درباره شهر دعوت کنیم. پر واضح است که این گفت و گویِ میان رشته ای و تضارب آرای مختلف، افق های جدیدی را برای همه ما روشن خواهد ساخت.

***پس شما دعوتید به اندیشیدن و گفت و گو پیرامون شهر خود در قصه شهر***
https://telegram.me/ghesseh_shahr