هستی‌شناسی و آسیب‌شناسی ساخت اقتصاد یا معیشت در گلستان سعدی

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته :
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

دکتر اسلامی در بخش نخست این جلسه ویژگی‌های هستی‌شناختی اقتصاد را بر اساس متن گلستان سعدی چنین برشمرد:

الف) اقتصاد منبع قدرت (سیاست) است و پادشاه و ساخت حاکمیت اگر به دنبال قدرت هستند، باید به عنصر اقتصاد توجه کنند. ب) بر مناسبات مذهبی نیز روابط اقتصادی (معیشتی) حاکم است. ج) سعدی در حوزه اقتصاد منطق فازی دارد و هم به کارکردهای اقتصاد و معیشت اشاره می‌کند و هم به کژکارکردی‌های آن. در واقع موضع وی به‌راحتی قابل کشف نیست.

بخش دوم این جلسه به تحلیل و آسیب‌شناسی ساخت اقتصاد و معیشت اختصاص یافت. ناامنی و نبود مالکیت، نابودی عقل معاش، ایجاد نشدن شبکه اعتماد عمومی در مناسبات اقتصادی و ترویج خوی درویشی و دوری از دنیا از مهم‌ترین آسیب‌های این ساخت براساس متن گلستان سعدی هستند.

اخلاق جایگاهی و تناسب اخلاق با موقعیت، پدیداری نگریستن معیشت، ستایش فقر و قناعت و تقدیرگرایی از مهم‌ترین راهکارهای سعدی در مواجهه با ساخت اقتصادی هستند که در قسمت سوم و پایانی این نشست به تفصیل بررسی و نقد شدند.

جلسه بعدی این درس‌گفتار در تاریخ سه‌شنبه 24 مردادماه 1396 در پژوهشکده ثامن برگزار خواهد شد.