به سمت اخر الزمان شهرها و اوج مردگی شهرها می‌رویم

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر , اصلی گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

پنجمین نشست ویژه قصه شهر با موضوع «شهر هوشمند، شهر داده‌محور» در تاریخ دهم مردادماه در پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد.

 دکتر نشید نبیان، فوق دکترای شهرهای هوشمند از دانشگاه  ام‌آی‌تی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه شهری در این نشست حضور داشتند.

هدف از برگزاری این نشست، گسترش فضای گفت‌وگو درباره مسائل اساسی شهر مشهد و اندیشدن برای تحقق شهری در تراز رضوی بود.

دکتر نشید نبیان در این نشست تخصصی در جمع دانشجویان و صاحب‌نظران حوزه شهری، اظهار کرد: به سمت اخر الزمان شهرها و اوج مردگی شهرها می‌رویم و به دلیل توسعه فرهنگ دیجیتال، شهرها پاکتهای واماندهای از اقتصاد مبتنی بر صنعت و کارخانهها هستند.

وی ادامه داد: 75 درصد از جمعیت جهان در شهرها ساکنند و در چین هر 5 دقیقه یک شهر ایجاد میشود .

نشید نبیان بیان کرد: لایههای مجازی دارد تمامی کره خاکی را می پوشاند و انقلاب اقتصادی بعدی میخواهد دنیای اتمی و مجازی را به یکدیگر وصل کند.

وی ادامه داد: ابزار شهریت مبتنی بر مردمسپاری تلفن هوشمند است و در ایران هر شهروند ایرانی یک حسگر به شمار میرود و 69 میلیون شماره واگذار شده که میتوان از هر شهروند اطلاعات گرفت و در تصمیم گیریهای شهری به کار برد.

دکتر نبیان با بیان اینکه اگر درست شهر را حس کنیم می توانیم نیازهای روزمره شهر را تأمین کنیم، افزود:  با دریافت اطلاعات میتوان شهر را مثل یک کامپیوتر اداره کرد.

وی همچنین به حملونقل هوشمند شهری اشاره کرد و گفت: تولید اتوبان کمکی به کاهش ترافیک نمیکند، اما حمل و نقل هوشمند به معنای بهرهوری از زیرساختها به شکل مناسب است.

وی همچنین هوشمندسازی شهرها را در کاهش مصرف بیرویه مؤثر دانست و افزود: جامعه ایرانی مدرن نیست، اما مدرنیزه شده که نتیجه آن از دست رفتن فضاهای عمومی شهرها است.

نبیان گفت: شهر خصوصیسازی شده و قدر السهم فضاهای عمومی و حق مردم  بسیار کاهش یافته است و در انتهای این پروژه مدرنیزه شدن تعداد کمی فضا داریم که اضافه کردن ابزار هوشمند می تواند به بهبود زندگی شهری کمک کند.