هیچ کس به اندازه سعدی بر اهمیت کسب مشروعیت مردمی برای حاکمان تأکید ندارد

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر , اصلی گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

دومین جلسه درسگفتار سیاست به مثابه تدبیر ساخت‌های روزمره قدرت در تاریخ دهم مردادماه 1396 در پژوهشکده ثامن برگزار شد. در این نشست دکتر روح‌الله اسلامی واقعیات مهم عرصه سیاست را در سه محور چیستی قدرت؛ آسیب‌شناسی ساخت قدرت سیاسی؛ و راهکارهای سعدی برای مدیریت این ساخت قدرت مورد بررسی قرار داد.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در بخش نخست این نشست ویژگی‌های هستی‌شناختی قدرت در گلستان سعدی را تبیین کرد و در این زمینه به مواردی چون متافیزیکی بودن، نداشتن حد و مرز، پیش‌بینی‌ناپذیری و ویژگی شبانی یا هرمی قدرت پرداخت.

در بخش دوم این نشست ناکارآمدی‌های این ساخت سیاسی یا به عبارتی آسیب‌شناسی و مشکلاتی که این ساخت قدرت ایجاد می‌کند، مطرح شد. حاکم شدن فرهنگ مخفی‌کاری و محافظه‌کاری، از بین رفتن ارزش جان و مال مردم، حاکم شدن ابلهان، ایجاد فضای آنارشیک، ناتوانی از مذاکره و فرهنگ انزواطلبی، تعیین‌کنندگی عنصر بخت و شانس و هماهنگی ارکان حکومت که در تضاد با اصل تفکیک قواست از جمله آسیب‌هایی بود که دکتر اسلامی در این نشست به شرح و بسط آنها پرداخت.

در بخش سوم و پایانی این جلسه راهکارهای سعدی برای مدیریت این ساخت قدرت مطرح و بررسی شدند. دکتر اسلامی در این زمینه گفت: مهم‌ترین راهکار سعدی برای مدیریت این ساخت تشویق حاکمان برای جلب مشروعیت مردمی است و در میان اندرزنامه‌نویسان، هیچ کس مانند سعدی شاه را برای کسب مشروعت مردمی تشویق نمی‌کند. علاوه بر این، اخلاق جایگاهی، محافقه‌کاری و سکوت، رجوع به آموزه‌های حکومتی ایران باستان و اسلام و مرگ‌اندیشی از دیگر راهکارهای سعدی در این زمینه است.

جلسه سوم این درسگفتار در تاریخ سه‌شنبه هفدهم مردادماه در پژوهشکده ثامن برگزار خواهد شد و موضوع آن بررسی و تحلیل ساخت اقتصاد و معیشت در گلستان سعدی خواهد بود.