اولین جلسه از درسگفتار سیاست به مثابه تدبیر ساختهای روزمره قدرت؛ مطالعه موردی گلستان سعدی برگزار شد

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر , اصلی گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

 در بخش نخست این نشست دکتر اسلامی در تشریح جایگاه و اهمیت گلستان سعدی برای زندگی امروز جامعه ایرانی به ویژگی‌هایی چون اعتدال‌گرایی و میانه‌رویی، روش پدیدارشناسانه او در شناخت و تشریح مسائل، اخلاق جایگاهی او اشاره کرد.

 در بخش دوم، پس از بررسی زمینه و زمانه سعدی، پژوهش‌های انجام‌شده درباره اندیشه‌های سعدی بررسی شدند.

عباس میلانی، علی شریعتی، عبدلکریم سروش، فرهنگ رجایی، همایون کاتوزیان، عبدلرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ذکاءالملک فروغی و جواد طباطبایی مهم‌ترین نویسندگانی بودند که درباره اندیشه‌های سعدی دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند و در این جلسه دیدگاه‌های آنان درباره سعدی به طور اجمالی بررسی شدند.

در بخش سوم و پایانی این نشست، روش ساختارگرایی به عنوان روشی که در این سلسله نشست‌ها برای بررسی اندیشه‌های سعدی از آن استفاده خواهد شد، تدریس شد.

ساختارگرایی به مثابه یک روش پژوهش، سه ساخت اصلی قدرت یا سیاست، ثروت یا اقتصاد، و غریزه یا لذت را مهمترین عوامل برسازنده جوامع فرهنگ‌ها تلقی می‌شوند.

اسلامی با اشاره به اینکه در جامعه ایرانی دین یا مذهب نیز  یکی از عوامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار در زندگی ایرانیان و نحوه نگاه آنها به جهان و تحلیل پدیده‌ها است، ساخت مذهب را نیز به سه ساخت قبلی اضافه کرد.

.در ادامه این درسگفتار هر یک از این ساخت‌ها در گلستان سعدی بررسی خواهد شد 

در جلسه آینده که در تاریخ سه‌شنبه دهم مردادماه برگزار می‌شود ساخت قدرت یا سیاست بر اساس چهار محور چیستی این ساخت، کارکردها و آسیب‌های آن، راهکارهای اصلاح و ارتقای این ساخت در گلستان سعدی و نقد آن بررسی می‌شود.