تور خبری بافت پیرامون حرم مطهر

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : اصلی گروه میراث فرهنگی ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

  • جلسه توجیهی آشنایی با بافت پیرامون حرم مطهر
  • بازدید از قطاع های 2 و 3 اطراف حرم مطهر شامل محلات نوغان، تپل المحله، سیابان (خانه های داروغه، سبزواریها، موسوی)
  • بازدید از قطاع 1 و 4 اطراف حرم شامل محلات عیدگاه، جدیدها، چهارباغ، بازار فرش  (خانه های امیری، توکلی، کوزه کنانی و سرای عزیز اله اف)
  • زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)