مستندنگاری فرهنگی و اجتماعی بافت تاریخی مشهد

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : اصلی گروه میراث فرهنگی ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

میراث فرهنگی شهر مشهد را می توان در قالب میراث ملموس و ناملموس این شهر طبقه بندی نمود. میراث ملموس شهر مشهد را می توان در خیابانها، گذرها، بازارها و بناهای تاریخی آن و همچنین تمامی یادگارهای باقی مانده از این شهر جستجو نمود.

میراث ناملموس این شهر نیز در آداب و سنن اجتماعی، آیین های مذهبی، عزاداری، مراسم جشن و شادی و اعیاد و .. همچنین در حرفه های اصیل و سنتی، هنرهای نمایشی، موسیقی، تئاتر و سایر هنرهای اصیل و سنتی این شهر طبقه بندی می شود.

میراث ناملموس را همچنین می توان در شخصیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان میراث زنده بشری جستجو کرد.

بازشناسی میراث ناملموس شهر مشهد و ثبت آن از اهداف این پژوهش می باشد. با توجه به اینکه سرعت تغییرات به صورت تصاعدی در حال افزایش می باشد، این میراث شهری به شدت خطر نابودی قرار دارد و اولین و مهمترین اقدام به منظور صیانت از میراث در خطر ثبت و مستندنگاری آن می باشد.

این مستندنگاری شامل بررسی در حوزه های زیر می باشد:

1- تاریخ شفاهی

2- قرارگاه های اجتماعی

3- کانون های فرهنگی (شامل مدارس و حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، هیئت های مذهبی، خانه مراسم ها، خانه عالم و ...)

4- بررسی نقشه های یکصد ساله و معاصر شهر مشهد (جستجو در نام گذرها و نام مکان ها)

5- شناسایی حِرَف سنتی و اصیل شهر مشهد (صنایع دستی)

6- شناسایی خانواده های اصیل و تاریخی شهر

7- شناسایی علما و چهره های فرهنگی و اجتماعی شهر

8- شناسایی اقوام و گروه های مهاجر به شهر مشهد

9- شناسایی قبرستانها، تاریخچه، آداب و جایگاه هریک در شهر

10- شناسایی جریانهای فکری معاصر شهر مشهد