کارگاه آموزشی حکمرانی تفاهم پایه

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : فعالیت های آتی ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

در این کارگاه آموزشی، آقای دکتر جهانبخش شیوه های مؤثر و کارآمدی از ارتباط مدیرتی شهری با مردم و نخبگان را برای اداره شهر ارائه خواهند نمود.