سلسله نشست‌های راهبردی - روایت مشهد آینده؛  سیاست‌گذاری و دیپلماسی شهری

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر , اصلی گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

سلسله نشست‌های راهبردی 

روایت مشهد آینده؛ 
سیاست‌گذاری و دیپلماسی شهری


گفتارهای هفته اول:

دکتر ابراهیم فیاض 
شنبه ۱۸ دی‌/ ۱۸ تا ۲۰

علی کمیلی
یکشنبه ۱۹ دی/  ۱۷ تا ۱۹

دکتر محمد‌ حسین شعاعی
دوشنبه ۲۰ دی/ ۱۰ تا ۱۲ صبح

مهندس سید محمد بهشتی 
سه‌شنبه ۲۱ دی/ ۱۶ تا ۱۸

دکتر سید هادی زرقانی 
چهارشنبه ۲۲ دی/ ۱۰ تا ۱۲

به صورت مجازی: از طریق اسکای روم
 http://meet.cscloud.ir

به صورت حضوری: سناباد ۴۱
 تقاطع اول سمت راست پلاک ۳۴ ( ظرفیت محدود)

 @gofteman_shahr