اولین درس گفتار الهیات شهر با موضوع "معنویت و فضای شهری"

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : گفتمان شهر , اصلی گفتمان شهر ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

اولین درس گفتار الهیات شهر با موضوع "معنویت و فضای شهری"  توسط مدرسه فلسفه و الهیات سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی و پژوهشکده ثامن و پژوهشکده اسلام تمدنی در ۱۶ و ۲۳ و ۳۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد 

دکتر عبدالعزیز ساشادینا، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج ماسون، با عنوان «معنویت و فضای شهری مدرن»
دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، با عنوان «انسان، هندسه و شهر»
دکتر جبار رحمانی، استادیار انسان شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با عنوان «دین شهری»