روزی روزگاری مشهدگذر روزگاران بر این شهر از سناباد و توس و نوغان با آهنگ زیارت و آهسته آهسته تا زیرگذرها و کوچه‌ها و بازارها در لابه‌لای برگ برگ تاریخ را با روشی نو و ترسیمی هنرمندانه می‌توانید در این درگاه ببینید.


گذر روزگاران بر این شهر از سناباد و توس و نوغان با آهنگ زیارت و آهسته آهسته تا زیرگذرها و کوچه‌ها و بازارها در لابه‌لای برگ برگ تاریخ را با روشی نو و ترسیمی هنرمندانه می‌توانید در این درگاه ببینید.