کارگاه آموزشی کسب و کار در صنعت بیمه

  • چاپ
  • ایمیل
  • دسته : مرکز آموزش های تخصصی ,
  • منتشر شده در :
  • آخرین به روز رسانی در :

مدرس کارگاه: مهندس حاتمی / مهندس مهرجو
اعطای تاییدیه معتبر حضور در کارگاه در همان روز


کد اول: پنج شنبه 25 آذر ساعت ۱۶ الی ۱۹
لینک ثبت نام (ظرفیت محدود)
http://s3c.ir/WorkShop/Register/29

کد دوم: جمعه 26 آذر ساعت ۱۶ الی ۱۹
لینک ثبت نام (ظرفیت محدود)

http://s3c.ir/WorkShop/Register/30