اخبار گروه یک فنجان نگاتیو

درباره گروه فعالیت ها گالری تصاویر

نشست نهم: نمایش مستند «آزادراه» کارگردان: حسن خانجانی

نمایش مستند «آزادراه» ساعت 15:30 یکشنبه هفدهم بهمن 1395 در پژوهشکده ثامن؛ این مستند به پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال می‌پردازد.

ادامه مطلب

نشست چهارم: نمایش مستند «خانه» محصول: آریان توس-برتراند سال ساخت: 2009

برشهایی ازگفتارمتن فیلم خانه که امروزدریک فنجان نگاتیو پخش شد

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1