کارگاه آموزشی برنامه نویسی موبایل

تصاویر بیشتر

دوره آموزشی برنامه نویسی موبایل ANDROID

تصاویر بیشتر

کارگاه آموزشی تکنولوژی های برنامه نویسی

تصاویر بیشتر

دوره آموزشی متخصص ارشد وب ASP.NET MVC

تصاویر بیشتر

کارگاه آموزشی مهندس در نفوذگری کامپیوتر

تصاویر بیشتر

دوره آموزشی متخصص ارشد بانک اطلاعاتی SQL SERVER

تصاویر بیشتر

جلسات توجیهی دوره های آموزشی تابستان 1395

تصاویر بیشتر

رونمایی از وب سایت جدید پژوهشکده توسط مرکزآموزش

تصاویر بیشتر

گزارش عملکرد به معاون وزیر فناوری اطلاعات کشور

تصاویر بیشتر
صفحه 6 از 6